Belastingvoorbeeld (WKR)

KERSTPAKKETTEN BELASTINGVRIJ SCHENKEN!

CORONACRISIS: VERHOGING VRIJE RUIMTE
De vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 gaat naar 1,7%. Hier mee kun je, als je daarvoor de financiële ruimte hebt, je werknemers in de coronacrisis tegemoet komen en de kerstpakketten belastingvrij schenken. Lees meer over de vrije ruimte bij de Belastingdienst.

Wat is er veranderd?
Tot het jaar (2015) mocht je - conform de oude regeling - een kerstpakket fiscaal vriendelijk verstrekken aan je personeel en of relaties. In de nieuwe WKR mogen kerstpakketten echter ondergebracht worden in de zogenaamde ‘vrije ruimte’; je mag 1.7% van het totale fiscale loon (= vrije ruimte) gebruiken voor onbelaste onkostenvergoedingen en verstrekkingen voor het personeel. Hierbij gaat bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets en personeelsfeesten.

Bedrijven hoeven deze extra’s niet meer per werknemer bij te houden. Dat mag voortaan in één berekening voor het gehele bedrijf. Je mag vrijwel alles vergoeden en verstrekken aan je werknemers, zolang je er maar voor zorgt dat je onder een bepaald drempelbedrag blijft.

Het lijkt er op dat er minder te besteden is, maar doordat er flexibeler wordt omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de functie (het zogenaamde noodzakelijkheidsprincipe) en doordat branche-eigen producten worden vrijgesteld, houdt men in de praktijk juist meer ruimte over. Meer ruimte voor een fantastisch kerstpakket dat belastingvrij geschonken mag worden. De enige voorwaarde waar je nog rekening mee hoeft te houden bij de aanschaf van het kerstpakket is de gebruikelijkheidstoets. Deze toets schrijft voor dat de uitgave niet meer dan 30% mag afwijken van soortgelijke uitgaves in je bedrijf of branche.

Als ondernemer is het verstandig om vooraf keuze te maken over de vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel om zo eindheffing te besparen. Een aantal voorbeelden :

1. Een personeelsfeest op een externe locatie valt in de vrije ruimte
2. Een personeelsfeest op de eigen locatie valt onder de gerichte vrijstellingen
3. Een feest met een zakelijk/educatief karakter (bv. met zakenrelaties) valt onder de gerichte vrijstellingen
4. Zet abonnementen van de telefoons van de medewerker op naam van de onderneming; nihilwaarderingen.

REKENVOORBEELD

Een onderneming heeft 17 mensen in dienst met een gemiddeld fiscaal loon op jaar basis van € 25.000 ( fiscaal loon dat is het brutoloon exclusief de werkgevers lasten )

TOTALE LOONSOM: € 425.000

De fiscale vrije ruimte is dan 1.7%* 425.000 € 7.225,-.

Deze onderneming geeft de volgende vergoedingen/ verstrekkingen aan het personeel in 2022:

Kerstpakketten ( 17 * € 75 ) € 1.275,- Vrije ruimte

Zakenlunches werknemers € 5.000,- Gerichte vrijstelling

Reiskosten vergoedingen 20.000 km * € 0,25 € 5.000,- Totaal
20.000 km * € 0,19 (Gerichte vrijstelling) € 3.800,- Gerichte vrijstelling
20.000 km * € 0,06 (vrije ruimte) € 1.200,- Vrije ruimte

Personeelsfeest niet op eigen locatie € 2.000,- Vrije ruimte

Feest/ Borrel met zakelijk karakter € 5.000,- Gerichte vrijstelling

Totaal vrije ruimte € 7.225,-

AF : kerstpakketten € -1.275,-

AF : Deel reiskostenvergoeding 20.000* €0,06 € -1.200,- (20.000*(0,25-/-0,19)

AF : Personeelsfeest op andere locatie € -2.000,-

TOTAAL over/tekort in de vrije ruimte
€ 2.750,- OVER
 
Winkelwagen
Je winkelwagen bevat geen items.
({{ $root.cart.totalQuantity }} items)
Kortingscode toevoegen