In verband met onze zomervakantie zijn wij telefonisch niet bereikbaar van vrijdag 31 juli tot en met vrijdag 14 augustus.

Vanzelfsprekend kunt u ons altijd een e-mail sturen, waarop wij zo spoedig mogelijk zullen reageren.

Orderbevestigingen zullen weer verzonden worden vanaf maandag 17 augustus.


Onze nieuwe huisselectie kerstpakketten 2020 staat online! Let op: binnenkort meer.

Waardering; meer dan ooit actueel!

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld u aan en blijf op de hoogte!

WKR Kerstpakketten – hoe werkt het?

Voortaan mag u uw kerstpakketten belastingvrij schenken!

Met ingang van januari 2015 is de nieuwe Werkkostenregeling (WKR) een feit. En dat is goed nieuws voor u als ondernemer die zijn werknemers en relaties aan het einde van het jaar graag verrast met een mooi kerstpakket. Want uw kerstpakketten mag u voortaan belastingvrij schenken!
 

Wat is er veranderd?

Tot dit jaar (2015) mocht u - conform de oude regeling - een kerstpakket fiscaal vriendelijk verstrekken aan uw personeel en of relaties. In de nieuwe WKR mogen kerstpakketten echter ondergebracht worden in de zogenaamde ‘vrije ruimte’; u mag 1,2% van het totale fiscale loon (= vrije ruimte) gebruiken voor onbelaste onkostenvergoedingen en verstrekkingen voor uw personeel. Hierbij gaat bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets en personeelsfeesten.

Bedrijven hoeven deze extra’s niet meer per werknemer bij te houden. Dat mag voortaan in één berekening voor het gehele bedrijf. U mag vrijwel alles vergoeden en verstrekken aan uw werknemers, zolang u er maar voor zorgt dat u onder een bepaald drempelbedrag blijft. Waar voorheen nog 1.5% van de totale fiscale brutoloonsom aan vergoedingen en verstrekkingen mocht worden besteed (niet belastingvrij!) , is dit percentage nu verlaagd naar 1.2% (belastingvrij).

 

Het lijkt er dus op dat er minder te besteden is, maar doordat er flexibeler wordt omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de functie (het zogenaamde noodzakelijkheidsprincipe) en doordat branche-eigen producten worden vrijgesteld, houdt men in de praktijk juist meer ruimte over. Meer ruimte voor een fantastisch kerstpakket dat belastingvrij geschonken mag worden. De enige voorwaarde waar u nog rekening mee hoeft te houden bij de aanschaf van uw kerstpakket is de gebruikelijkheidstoets. Deze toets schrijft voor dat de uitgave niet meer dan 30% mag afwijken van soortgelijke uitgaves in uw bedrijf of branche.

Als ondernemer is het verstandig om vooraf keuze te maken over de vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel om zo eindheffing te besparen. Een aantal voorbeelden :

 

1.       Een personeelsfeest op een externe locatie valt in de vrije ruimte
2.       Een personeelsfeest op de eigen locatie valt onder de gerichte vrijstellingen
3.       Een feest met een zakelijk/educatief karakter (bv. met zakenrelaties) valt onder de gerichte vrijstellingen
4.       Zet abonnementen van de telefoons van de medewerker op naam van de onderneming; nihilwaarderingen.

 

REKENVOORBEELD

Een onderneming heeft 17 mensen in dienst met een gemiddeld fiscaal loon op jaar basis van € 25.000  ( fiscaal loon dat is het brutoloon exclusief de werkgevers lasten )

 

TOTALE LOONSOM: € 425.000 € 425.000
   
De fiscale vrije ruimte is dan 1,2%* 425.000  € 5.100
   
Deze onderneming geeft de volgende vergoedingen/ verstrekkingen aan het personeel in 2015 :  
   
Kerstpakketten ( 17 * € 75 ) € 1.275,- Vrije ruimte
   
Zakenlunches werknemers  € 5.000,- Gerichte vrijstelling
   
Reiskosten vergoedingen 20.000 km * € 0,25 € 5.000,- Totaal
20.000 km * € 0,19 (Gerichte vrijstelling) € 3.800,- Gerichte vrijstelling
20.000 km * € 0,06 (vrije ruimte)
€ 1.200,- Vrije ruimte
   
Personeelsfeest niet op eigen locatie € 2.000,- Vrije ruimte
   
Feest/ Borrel met zakelijk karakter € 5.000,- Gerichte vrijstelling
   
   
Totaal vrije ruimte € 5.100,-
   
AF : kerstpakketten € -1.275,-
   
AF : Deel reiskostenvergoeding 20.000* €0,06 € -1.200,- (20.000*(0,25-/-0,19)
   
AF : Personeelsfeest op andere locatie € -2.000,-
   
TOTAAL over/tekort in de vrije ruimte
€ 625,- OVER

Voor meer informatie over de nieuwe Werkkostenregeling verwijs ik u graag naar  http://www.werkkostenregeling-wkr.nl en http://www.rijksoverheid.nl.

Copyright © 2017 X-Masters, Inc. Alle rechten voorbehouden.