kerstpakket belastingdienst

  1. Hoe zat het ook alweer met de werkkostenregeling voor je kerstpakketten?

    Hoe zat het ook alweer met de werkkostenregeling voor je kerstpakketten?
    Met ingang van 1 januari 2015 worden kerstpakketten fiscaal ondergebracht in de vernieuwde werkkostenregeling. Die geldt vandaag nog steeds en houdt in dat werkgevers 1,2 % van de totale fiscale brutoloonsom (voorheen 1,5 %) aan vergoedingen en verstrekkingen voor hun werknemers mogen besteden. Dat maakt ook het verstrekken van kerstpakketten voordelig en belastingvrij. Wat is de werkkostenregeling? De werkkostenregeling (WKR...
    Read more »

1 product

Copyright © 2017 X-Masters, Inc. Alle rechten voorbehouden.