Met ingang van 1 januari 2015 worden kerstpakketten fiscaal ondergebracht in de vernieuwde werkkostenregeling. Die geldt vandaag nog steeds en houdt in dat werkgevers 1,2 % van de totale fiscale brutoloonsom (voorheen 1,5 %) aan vergoedingen en verstrekkingen voor hun werknemers mogen besteden. Dat maakt ook het verstrekken van kerstpakketten voordelig en belastingvrij.

Wat is de werkkostenregeling?

De werkkostenregeling (WKR) bundelt alle regels en wetten omtrent alle mogelijke verstrekkingen aan werknemers. Dat kan een fietsvergoeding zijn of een fitnessabonnement dat door de werkgever vergoed wordt. Maar ook fysieke werkmiddelen zoals een laptop, tablet of mobiele telefoon vallen binnen de werkkostenregeling. Die werd in 2011 ingevoerd om de wirwar aan regeltjes enigszins overzichtelijk te maken en werd sindsdien ook enkele keren aangepast.

Sinds 2015

Binnen de werkkostenregeling is er een zogenaamde vrije ruimte, die de werkgever naar eigen believen mag invullen met vergoedingen en verstrekkingen. Het percentage van die vrije ruimte ten opzichte van de totale fiscale brutoloonsom werd in 2015 teruggebracht van 1,5 % tot 1,2 %. Dat lijkt minder aantrekkelijk en voordelig voor de werkgever, maar het omgekeerde is waar.

Er wordt nu immers flexibeler gekeken naar vergoedingen of verstrekkingen die nodig zijn voor het uitoefenen van de functie: die moeten niet langer opgenomen worden in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Dat biedt voor de werkgever dus meer financiële ruimte om andere verstrekkingen op te nemen, zoals kerstpakketten.

Kerstpakket binnen de werkkostenregeling

Voortaan is het de werkgever dus toegestaan om 1,2 % van de totale fiscale loonkost uit te geven aan belastingvrije verstrekkingen aan werknemers, bijvoorbeeld etentjes, personeelsfeesten of kerstgeschenken. Denk je eraan om je werknemers te bedanken voor hun inzet met een verrassend of origineel kerstpakket? Dan zijn er mogelijkheden te over. Van luxueuze tot gezonde kerstpakketten, en van goedkope pakketten tot themapakketten. Gewoon online bestellen en klaar is jouw personeelsgeschenk!