Nu kerstpakketten steeds meer ingezet worden om personeel te behouden komt goed nieuws over belastingvrij schenken natuurlijk als geroepen. Sinds dat de eerste vuurpijlen de lucht in schoten tijdens de eerste seconden van 2015 is de nieuwe Werkkostenregeling (WKR) een feit.

 

Verandering

De grootste verandering bij de invoering van de nieuwe WKR is dat je kerstpakketten voortaan belastingvrij mag schenken. Tot 2015 mocht je een kerstpakket slechts fiscaal vriendelijk verstrekken. Maar bij ingang van de nieuwe WKR mogen kerstpakketten ondergebracht worden in de zogenaamde ‘vrije ruimte’.

Vrije ruimte

In de vrije ruimte mag je 1,2% van het totale fiscale loon (= vrije ruimte) gebruiken voor onbelaste onkostenvergoedingen en verstrekkingen voor personeel. Denk bijvoorbeeld aan kerstpakketten, een fiets, personeelsfeesten en etentjes.

Concrete inhoud

Verder kijkend naar de gevolgen hoef je de extra’s niet per werknemer te berekenen, maar kan er één berekening over het hele bedrijf gemaakt worden. Kort gezegd mag je (vrijwel) alles vergoeden, zolang je maar onder een bepaald drempelbedrag blijft.

Voorheen: 1,5% van totale fiscale brutoloonsom aan vergoedingen en verstrekkingen (niet belastingvrij)

Huidig: 1,2% van totale fiscale brutoloonsom aan vergoedingen en verstrekkingen (wél belastingvrij)

Door deze verandering lijkt het dat er minder te besteden is. Echter houdt men in de praktijk meer over voor bijvoorbeeld een prachtig kerstpakket door de flexibele omgang. Er is echter nog één voorwaarde: uitgaven mogen niet meer dan 30% afwijken van soortgelijke uitgaven in je bedrijf of branche.

Advies

Het is verstandig om vooraf keuzes te maken voor de vergoedingen en verstrekkingen aan personeel voor het besparen van de eindheffing. Hieronder wat voorbeelden:

  1. Personeelsfeest op externe locatie = vrije ruimte
  2. Personeelsfeest op eigen locatie = gerichte vrijstellingen
  3. Feest met zakelijk en/of educatief karakter = gerichte vrijstellingen
  4. Abonnementen van telefoons medewerkers op naam van onderneming = nihilwaarderingen

Voor een rekenvoorbeeld verwijzen we je graag door naar de pagina WKR Kerstpakketten. Ook kan je voor meer informatie over de nieuwe WKR de volgende pagina’s bezoeken http://www.werkkostenregeling-wkr.nl/ en https://www.rijksoverheid.nl/.